Volume 2013/2

International Journal of Uyghur Studies Volume 2013/2

Cover    Generic File    Index   Editor’s Note

Neşe ERENOĞLU
Türkiye Türkçesindeki –sA Eki ile Yeni Uygur Türkçesindeki –sA Ekinin Karşılaştırılması Ss, 1-14

Mustafa GÜLTEKİN
Halk Anlatılarının Teşekkülünde Geleneğin Rolü: Naziğim Destanı ve Gülnazik Türküsü Örneği Ss, 15-24

Alimcan İNAYET
Uygur “Yar-Yar” ve “Öleñ” Koşakları Üzerine Ss, 25-35

Nuri MAHMUT
Türk Halk Oyunu “Çayda Çıra” ve Uygur Halk Dansı “Dalda Çıra” Üzerine Ss, 37-40

Sergey Efimoviç MALOV Çeviren: Cengiz BUYAR
13. Yüzyıla Ait Uygurca İki Ticarî Antlaşma Metni Üzerine Değerlendirmeler Ss, 41-48

Adem ÖGER – Alimcan İNAYET
Uygur Türklerinde Ölüm İle İlgili İnanış ve Adetler Ss, 49-64

Nebijan TURSUN
Orta Asya’daki Uygurların Kültürü ve Başarıları Üzerine Ss, 65-93

Geyretcan Osman UTGUN Çeviren: Sinem KÜÇÜKAĞAOĞLU – Elanur KAZANLAR
Yabancı Ülkelerdeki Uygur Araştırmalarıyla İlgili Birkaç Problem Ss, 95-104

Neşe ERENOĞLU
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhammed Bilal Çelik, Yarkend Hanlığı’nın Siyasi Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2013, 264 s. Ss, 105-106

Ahmet KESKİN
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kürşat Yıldırım, Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013, 504 s. Ss, 107-109

 

 

Updated: Wednesday March 30th, 2016 — 9:52 am
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.