Volume 2014/4

International Journal of Uyghur Studies Volume 2014/4

Cover    Generic File    Index   Editor’s Note

Tursun AYUP Çeviren: E.PETEK, E.ÇORBACI, H.BOZKURT, A.ÇAKIR, G.NARKULOVA, M.ADİLOV, Z.TASHMATOVA, S.KÖSE, E.YILMAZ, A.UMA
Çin’deki Türk Lehçeleri Araştırmalarının Son 20 Yıllık Gelişimi Üzerine Ss, 1-10

Ümit EKER – Ünal ZAL
Risāle-i Temürçilik Ss, 11-23

Derya ERSÖZ
Marksist Eleştiri Yöntemine Göre İz Romanının Kişi Kadrosu Üzerinde Bir İnceleme Ss, 25-36

Alimcan İNAYET
“Oniki Makam” Adı Üzerine Ss, 37-44

Ebru KILIÇ
Uygur Türklerinin Destan ve Halk Hikâyelerinde Hızır Tipi Ss, 45-55

Savut MOLLAVUTOV Çeviren: Nazım Bilal, Uygur, Nazugum, Çanmoza, İli, Ayaklanma.
Bilal Nazım (1825-1900) Ss, 57-63

Ömercan NURİ
Turfan Uygurlarının 1732 Yılında Doğuya Göç Etmeleriyle İlgili Bir Belge Ss, 65-70

Adem ÖGER
Uygur “Kök Meşrebi” Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 71-88

Derya ÖZCAN
Uygur Halk Destanlarında Bir Simge Olarak Renkler: Karalık, Aklık Ss, 89-97

Memtili TAHİR Çeviren: Wusiman TUERDE
İli Bölgesindeki “Ottuz Oğul Meşrebi”nin Mahallî Özellikleri Üzerine Ss, 99-102

Gunilla TÖRNVALL Çeviren: Serkan ÇAKMAK
Hoten ve Kaşgar’dan: Gunnar Jarring ve Jarring Koleksiyonu Ss, 103-111

Nebijan TURSUN
1878-1881 Yilliridiki “İli Krizisi” ve Uniñ Aqiviti Ss, 113-150

Yusufcan YASİN
8 -13. Yüzyıllarda Uygurlarda Eğitim Ss, 151-159

Ünal ZAL Ümit EKER
Ebû Nasr Samânî Tezkiresi Ss, 161-179

Nagihan BAYSAL
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mağrifet Kemal YUNUSOĞLU, Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, X+195 s. Ss, 181-182

Nagihan BAYSAL
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kemal ERASLAN, Eski Uygur Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2012, 664 s. Ss, 183-184

Neşe HARBALİOĞLU
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tursun AYUP, Uyğur Yeziq Tiliniñ Tarixiğa Dair Mesililer, Milletler Neşriyatı, Pekin 2013, 464 s. Ss, 185-187

Fatoş YALÇINKAYA
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Alimcan İNAYET, Uygur Halk Destanları II, Ankara, Türk Dil Kurumu, 2013, 188 s.Ss, 189-190

Alimcan İNAYET
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhemmet POLAT, Uyğur Edebiyatıda 50 Yıl, 1-2, Şincañ Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı, Ürümçi, 2014, 1202 s. Ss, 191-192

Updated: Wednesday March 30th, 2016 — 9:53 am
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.