Volume 2016/7

International Journal of Uyghur Studies Volume 2016/7

Cover    Generic File    Index   Editor’s Note

Abdulvahit Hasancan
Çağdaş Uygur Edebiyatında Önemli Bir Yazar: Zordun Sabir ss. 1-7

Ablet Berki
Zunun Kadir’in Uygur Edebi Ahbaratçılığına Katkısı ss. 8-13

Adem Öger-Kübra Yıldız Altın
Uygurlarda Şamanizmden İslama Kötü Ruhların Dönüşümü ss. 14-25

Ayshemgul Abdulla
Chaghatay Language Is The Brıdge Between Old Turkıc And Modern Uyghur Language ss. 26-32

Erdem Uçar
Kutadgu Bilig’in Kahire Nüshasının 1943’teki Faksimilesine Müdahelede Bulunuldu mu? ss. 33-40

Ertan Besli
Eski Uygur Türkçesinde Geçen baça- Fiilinin Kökeni Üzerine ss. 41-44

Saadettin Yağmur Gömeç
Uygur Türklerinin Destanları ve Kültürü Hakkında Özet ss. 45-54

Ünal Zal
Rahatü’l-Ķulub ss. 55-84

Yusufcan Yasin
Karahanlıların Hükümdar Sülalesi Üzerine ss. 85-104

Zeki Kaymaz
Kutadgu Bilig Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler ss. 105-109

Alimcan İnayet
Oğuz Destanı ss. 110-132

Aygüzel Abduselam
“On İki Makam” Metinlerindeki Halk Türküleri Ve Halk Destanlarında İfade Edilen Toplumsal Fikirler – Tursuncan Savut Udmuş ss. 133-142

Tugba Gönel Sönmez
Geleneksel Bayramların Halk Hayatındaki Rolü ss. 143-147

Zulhayat Ötkür
Uygurlarda Mezar Adetleri: Müzik, İslam ve Çin Devleti ss. 148-163

Ebru Kılıç
Ablimit Sadiq, Cungo Halk Masalları Toplamı Şincañ Ciltleri, Şincañ Üniversitesi Neşriyati, Urumçi 2015, 6 cilt. ss. 164-167

Kamile Serbest
Erkin Emet, Nüktedan Hisam Kurban, Grafiker Yayınları, Ankara 2013 ss. 168-169

Updated: Friday December 30th, 2016 — 2:26 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.