Volume 2018/11

International Journal of Uyghur Studies Volume 2018/11

Cover Generic File Index Editor’s Note

Abdulvahit Hasancan
Günümüz Uygur Yazarı Halide İsrail ve Eserleri ss.1-8

Cansu Taptap
Turar Kocomberdivey’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserindeki Taklidî Kelime Dünyası Üzerine ss.9-17

Derya Özcan – Çiçek Varol
Kötülük ve Uygur Destan Tipolojisinde Kötü Tipler ss.18-30

Ferhat Kurban Tanrıdağlı
Uygur-Türk Müziğinin Çin Müziğine Etkileri Üzerine ss.31-35

Kübra Yıldız Altın
Uygur Türklerinin İnanç ve Uygulamalarında Toprak ss.36-48

Mehmet Emin Begtimur
Uygur Basın Tarihi ss.49-53

Rıdvan Öztürk
Yeni Uygur Türkçesinde “Kıl-” Yardımcı Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine ss.54-58

Şükran Oğuz
Gülemhan Koşağı Üzerine Bir Değerlendirme ss.59-67

Tuğba Gönel Sönmez
Uygur Halk Hekimliği Uygulamalarında Çay ve İşlevleri ss.68-74

Ümit Eker
Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Risâle-i Yafındilik “Örtünme Risalesi” Adlı Eser (Dil Özellikleri, Çevriyazı, Türkiye Türkçesine Aktarma, Tıpkıbasım) ss.75-98

Book Reviews

Mustafa Ağca
Johan Elverskog, Uygur Buddhist Literature, Silk Road Studies I, Brepols Publishers, 1997, 154 s. ss.99-104

Oğuzhan Durmuş
Aminem Memtimin, Language Contact in Modern Uyghur, Wiesbaden: Harrassowitz, 2016, 245 s. ss.105-109

Süheyla Tunç
Prof. Dr. Erhan Aydın, Uygur Yazıtları, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, 2018, 237 s. ss.110-113

Updated: Saturday December 29th, 2018 — 9:56 am
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.