Volume 2020/16

International Journal of Uyghur Studies Volume 2020/16

Cover Generic File Index Editor’s Note

From Prof. Dr. Rahile Davut’s Daughter…

Araştırma Makaleleleri / Research Articles
Adilcan Eruygur
Çincenin Uygur Türkçesinin Söz Varlığına Olan Etkileri | The Effects of Chinese on the Vocabulary of Uyghur Language, s. 1-14.

Meıherıayı Aosıman
Yeni Uygur Türkçesindeki Organ Adlarıyla Kurulmuş Deyimler | Idioms Formed by Using Organ Names in Modern Uyghur Turkish, s. 15-41

Seda Çakır
Guñga Şiir Hareketi Işığında Çağdaş Uygur Şairi Adil Tuniyaz’ın Şiirleri | The Poems of Modernist Uyghur Poet Adil Tuniyaz in the Focus of New Poetry Movement “Gungga”, s. 42-51

Zulhecce Abdureşit
Yeni Uygur Türkçesi Üretici Dilbilgisiyle İlgili Çalışmalara Bir Bakış | A Review on the Uyghur Generative Grammar Studies, s. 52-66

Mustafa Kundakcı
Kırgızlarda “Kereez” (Vasiyet) Irları Söyleme Geleneği ve Arstanbek’in “Kereez” Şiirinde Öne Çıkan Temalar | The Tradition of Saying “Kereez” (will) Irs in the Kirgiz and the Top Themes in Arstanbek’s ‘Kereez’, s. 67-82

Fatma Kılıç
Mevlȃna Sekkȃkî Divanı’nda Geçen Deyimler Üzerine Kavramsal Bir Sınıflandırma Denemesi | A Conceptual Classification Essay on Idioms Which Contain in Mevlȃna Sekkȃkȋ Divan, s. 83-108

Meder Saliev
Kırgız Türkçesinde Ölüm Kelimesi ile İlgili Kavram Alanı | The Concept of the Word Death in Kyrgyz Turkish, s. 109-127

Fatih Bakırcı – Okan Erman
Ağız Özellikleri Gösteren Bir Eski Oğuz Türkçesi İlmihali | An Old Oghuz Turkish Catechism Exhibiting Dialect Features, s. 128-160

Cıldız İsmailova – Emrah Altıok
Kasım Tınıstanov’un Akademiyalık Keçeler (Akademi Geceleri) Eseri Üzerine Bir Bakış | An Overview on Kasim Tinistanov’s Work on Akademiyalik Keçeler (Akademi Geceleri), s. 161-169

Timothy Grose
The Mazar of the Seven Maidens: A Shrine That Once Lived but Still Stands in Pichan | Yedi Kız Mezarı: Bir Zamanlar Yaşayan Ama Piçan’da Hâlâ Duran Bir Tapınak, s. 170-175

Minara Guliyeva – Cemal Meydan
Büyük Selçuklu Dönemi Saray Giyim Kuşamı | Palace Clothing During Great Seljuq Period, s. 176-191

Patrick Hällzon – Zulhayat Ötkür – Ingvar Svanberg
Fish and Fishing in Eastern Turkestan A Contribution To Central Asian Ethnoichthyology | Doğu Türkistan’da Balık ve Balıkçılık Orta Asya Etnoihtiyolojisine Bir Katkı, s. 192-214

Mutellip Iqbal
Uyghurlardiki Muqeddes Sanlargha Munasiwetlik Adetler Heqqide İzdinish | Uygurlardaki Kutsal Sayılarla İlgili Örf Adetler Üzerine Bir İnceleme | A Study of the Relation Between Customs and Sacred Numbers Among the Uyghurs, s. 215-223

Mukaidaisi Muhetaer
Economy and Identity: Felt Making and Marketing in Kashgar Region and Konya | Ekonomi ve Kimlik: Konya ve Kaşgar Bölgesinde Keçe Yapımı ve Pazarlaması, s. 224-232

Nabijan Tursun
1933 ve 1944 Yıllarında Kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetleri Hakkındaki Kaynaklar ve Bu Kaynakların Değeri | Sources on the Republics of Eastern Turkestan Founded in 1933 and 1944 and the Value of These Resources, s. 233-257

Zemire Gulcalı
Eski Türkçeden Çağdaş Uygurcaya /I/ Ünlüsü Üzerine | About the /I/ Vowel From Old Turkic to Modern Uyghur, s. 258-267

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler / Book Reviews

Nuriye Reheman Mauron
Prof. Dr. Rahile Dawut, Uyghur Mazarliri, Ürümchi: Shinjiang Xelq Neshriyati, 2001. 368 s., s. 268-275

Photos of Prof. Dr. Rahile Davut
Rahile Davut’un Fotoğrafları | Photos of Rahile Davut, s. 276-281

Updated: Friday June 18th, 2021 — 9:54 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.