Kurullar

İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniversitesi)
alim1962@hotmail.com
Editör

Doç. Dr. Adem ÖGER (Nevşehir HBV Üniversitesi)
adem.oger@nevsehir.edu.tr

+90 384 228 10 00 / 13157

Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Erkan HİRİK (Nevşehir HBV Üniversitesi)
erkanhirik@nevsehir.edu.tr
Doç. Dr. Neşe HARBALİOĞLU (Nevşehir HBV Üniversitesi) neseerenoglu@nevsehir.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Kübra YILDIZ ALTIN (Nevşehir HBV Üniversitesi)
kubrayildiz@nevsehir.edu.tr

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Adem ÖGER (Nevşehir HBV Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Dilorom HAMROEVA (Özbekistan Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. Erkan HİRİK (Nevşehir HBV Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkin EKREM (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkin EMET (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA (Almata Şarkşunaslık Enstitüsü)
Doç. Dr. Neşe HARBALİOĞLU (Nevşehir HBV Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür AY (Uşak Üniversitesi)
Doç. Dr. Serdar YAVUZ (Adıyaman Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÖZDAĞ (Nevşehir HBV Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan TÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsa SARI (Hitit Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat YILDIRIM (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU (Beykent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Murat ORHUN (Bilgi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nur Ahmet KURBAN (Gümüşhane Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Rahile KAŞGARLI (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ÖZTÜRK (Konya N. Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Seçil HİRİK (Nevşehir HBV Üniversitesi)
Dr. Ablet SEMET (Georg-August University)
Dr. Gülzade TANRIDAĞLI (Mimar Sinan G.S. Üniversitesi)
Dr. KaiserAbdurusul ÖZHUN (Debrecen Üniversitesi)
Jun SUGAWARA (Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi)
Ruslan ARZİYEV (Almata Pedagoji Enstitüsü)

Yayın Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abdulkadir DONUK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Mimar Sinan G. S. Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Melek ÖZYETKİN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Gül SERTKAYA (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ceval KAYA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Dmitriy D. VASİLYEV (Rusya Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Erhan AYDIN (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU (Mimar Sinan G. S. Üniversitesi)
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacı Kutluk KADİRİ (Kagoşima Uluslararası Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice ŞİRİN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Hava SELÇUK (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim DİLEK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU (Bakü Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Peter ZİEME (Berlin Brandenburg Academy of Sciencesand Humanities)
Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi )
Prof. Dr. Sultan Mahmut KAŞGARLI (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Naciye YILDIZ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (Michigan State University)
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Osman KARATAY (Ege Üniversitesi)

Genel Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Nur Ahmet KURBAN

Yabancı Dil Sorumlusu
Kübra YILDIZ ALTIN-Zulhayat ÖTKÜR

Düzelti Sorumlusu
Kamile SERBEST

Sanat/Tasarım Danışmanı
Pınar GÜNGÜR

Dış Temsilciler
Abdurop POLAT (Çin Halk Cumhuriyeti)
Ablet SEMET (Almanya)
Alfiya YUSUPOVA (Tataristan)
Almas ŞEHYULOV (Rusya)
Anidah B. ALİAS (Malezya)
Burak GÖKBULUT (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Dilorom HAMROEVA (Özbekistan)
Erkin SIDIK (Amerika Birleşik Devletleri)
Gülbehrem MOLOTOVA (Kazakistan)
İrfan MORİNA (Kosova)
Jun SUGAWARA (Japonya)
KaiserAbdurusul ÖZHUN (Macaristan)
MemettursunZununOqya (İngiltere)
Ramiz ASKER (Azerbaycan)
Varis ABDUKERİM (Fransa)
Zulhayat ÖTKÜR (İsveç)

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi © 2016 Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.