Sayı 2023/22

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi 2023/22 Sayısı

Kapak | Cover Jenerik | Generic File İçindekiler | Index Editörden | Editor’s Note

Araştırma Makaleleleri / Research Articles
Habib Badawi
Pioneering Representation and Advocacy for The Uyghur Community In Japan: A Case Study of Arfiya Eri’s Election And Its Implications | Japonya’daki Uygur Topluluğu İçin Öncü Temsil ve Savunuculuk: Arfiya Eri’nin Seçilmesi ve Sonuçları Üzerine Bir Vaka Çalışması, s. 1-23.

Abdurrahim İmin-Nevzat Özkan
Kâşgar Ağzında ‘R’ Ve ‘Y’ Ünsüzlerinin Düşmesiyle Oluşan İkincil Uzun Ünlüler | Secondary Long Vowels Formed by Dropping The Consonants ‘R’ And ‘Y’ In Kashgar Dialect, s. 24-33.

A. Serdar Zağoğli
Zordun Sabir’in “Dolan Yaşliri” (Dolan Gençleri) Adlı Hikâyesinin Çözümlemesi | Analysis of Zordun Sabir’s Story “Dolan Yashliri”, s. 34-48.

Nedim Mutlu Kızılbuga
Emir Göroğli Destanı’nda Kutsal Kuşlar | The Sacred Birds Inthe Epic of Emir Göroğli, s. 49-60.

Abdulbasit Hebiboğlu
Udun (Hoten) Hanı Visa Sambava ve Dönemi (912-966) | Udun (Hoten) Han Visa Sambava and His Period (912-966), s. 61-73.

Mahire Özçalık-Özkul Çobanoğlu
Karız Su Sisteminin Uygur Kültüründeki Sosyokültürel Değerinin Araştırılması | Investigation of Socio-Cultural Value of Karez Water System in Uyghur Culture s. 74-82.

Bibliyografi / Bibliography

Murat Orhun
Uygurca Sözlükler | Uyghur Dictionaries, s. 83-96.

Derleme / Review

Duygu Şahinler
İstanbul’da (Küçükçekmece ve Zeytinburnu) Yaşayan Uygur Türklerinin Doğum Ritüelleri | Birth Rituals of Uyghur Turks Living in Istanbul (Küçükçekmece And Zeytinburnu), s. 97-113.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler / Book Reviews

Gülay Büken
Sean R. Roberts, Uygur Savaşı Çin’in Müslüman Azınlığına Karşı Yürüttüğü İç Operasyon, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2023, 327 s. , s. 114-119.

Selma Yıldız Öztürk
Gökbey Uluç vd., Irk Bitig Qedim Uyğur Dilinde Yazılmış Fal Kitabı, İstanbul: Kutlu Yayınevi Akademik Bilim Yayınları, 2022, 118 s. , s. 120-123.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.