DergiSayısı

2024/23 سان

International Journal of Uyghur Studies 2024/23

Kapak | Cover Jenerik | Generic File İçindekiler | Index Editörden | Editor’s Note

Araştırma Makaleleleri / Research Articles
Yusuf Ulusoy
Çağdaş Uygur Deyimlerinde Yönelim Metaforlarının Kullanımı | The Use of Orientational Metaphors in Contemporary Uyghur Idioms, s. 1-8.

Sanat Gülen
Dilsel Çevre Açısından İstanbul’da Yaşayan Uygurlar: Zeytinburnu ve Sefaköy Örneği | The Linguistic Landscape Study of Uyghurs Residing in Istanbul: The Case Study of Zeytinburnu And Sefaköy, s. 9-25.

Mahire Özçalık
Geleneksel Uygur Evlerinin Yapısal Özellikleri ve Dış Mekân Tasarımı | The Structural Characteristics and Exterior Design of Traditional Uyghur Houses, s. 26-37.

Abdulbasit Hebiboğlu-Muhammed İbrahim Yıldırım
Yusuf Kadir Han ve Hoten’in Fethi | Yusuf Kadir Khan and the Conquest of Hoten, s. 38-47.

Adil Azizoğlu
Çin’in Dış Ticaret Politikası ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi (1978-2022) | China’s Foreign Trade Policy and Its Impact on Economic Growth (1978-2022), s. 48-62.

Nuhile Sarıaydın
Evliya Menkıbelerinde Bir İmtihan Unsuru Olarak “İftira”| “Slander” As An Element of Testing in the Hagiographies of Saints, s. 63-74.

Çeviri / Translation

Abliz Muhemmed Sayrami-Nijiati Maimaiti
Divan-ı Lugati’t-Türk’teki Muskaya Ait Beyanlar | The Statements on Amulet in Divan-I Lugati’t-Türk, s. 75-81.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler / Book Reviews

Seçil Aktı
Ömer Nazar, Uygur Tababetinde Diyabet Hastalıkları Hakkında İlk Araştırmalar ve Tedavileri, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2023, 101 s., s. 82-85.

Münevver Yavuz
Şükran Oğuz, Uygur Tarihi Koşakları Üzerine Bir Araştırma, Çanakkale: Paradigma Akademi, 2023, 563 s., s. 86-88.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.