2016/8 سان

2016/8 خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقاتى ژۇرنىلى

Kapak    Jenerik    İçindekiler   Editörden

Abdulvahit Hasancan
Çağdaş Uygur Yazarı Mehmet Emin Hoşur ve Eserleri ss. 1-9

Adem Öger – Recep Tek
Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler ss. 10-49

Ahmet Karaman
Uygur Şairi Sabit Abdurrahman ss. 50-59

Ahmetcan Mümin Tarimi
20. Yüzyılda Çin’de Uygur Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar ss. 60-67

Alimcan İnayet
Uygur Tarihi Koşaklarındaki Çince Unsurlar Üzerine ss. 68-79

Hilal Öztürk
Mettursun Süleyman’ın Ğayit Samsaq’niñ “Oğli Boş” Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme ss. 80-89

Mağfiret Kemal Yunusoğlu – Selima A. Kamal
“Şefkat Hemşiresi” Rizvangül’ün Hayatı ve Hakkında Yapılan Çalışmalar ss. 90-96

Neşe Harbalioğlu
20. Yüzyıl Uygur Şairlerinden Teyipcan Eliyev ss. 97-105

Selnur Şerman Korkutan
Hisam Kurban Nükteleri ile Karadeniz Fıkralarının Karşılaştırılması ss. 106-113

Vâris Abrurrahman Çakan
Batur Tanrıkut’tan (Mete’den) Atatürk’e Türklük Üzerine ss. 114-121

Zemire Gulcalı
Çağdaş Uygurcada “Fiillerin Hâl-Zaman Kategorisi” ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması (I): Ötken Zaman/Geçmiş Zaman ss. 122-155

Büşra Savaş
Büyük Âlim Rızaeddin Fahreddin ss. 156-161

Yusupcan Yasin
Yusuf Has Hacib ve Uygur Edebiyatı ss. 162-171

Zulhayat Ötkür
“Uygurlara Ait El Yazmaları”ndaki Bazı Tezkirelerin İçeriği Hakkında ss. 172-182

Berna Nur Böğrek
Filiz Meltem Erdem Uçar, Gedâyî Dîvânı İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Ankara: Gazi Kitabevi, 2015, 510 s. ss. 183-184

Kamile Serbest
Çağatay Türkçesiyle Yazılan ve Geleneksel Meslekleri Konu Alan Risalelerin Araştırılması, İncelenmesi ve Yayımlanması Projesi Kapsamında Yayımlanan Eserler -1 ss. 185-187

Kübra Yıldız Altın
Feyzan Göher Vural, İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik Hun, Kök Türk, Uygur Devletleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2016, 278 s. ss. 188-190

Updated: June 21, 2017 — 12:55 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.