Yayın İlkeleri

 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergidir.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda üzerlerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir.
 • Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların tüm yayın hakları Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne aittir.
 • Gönderilen yazıların hukuki ve fikri sorumluluğu ise yazar veya yazarların aittir.
  Dergide yayımlanan yazıların her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeksizin, alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.
 • Dergiye gönderilen makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ya da başka bir derginin yayım süreci dâhilinde olmaması gerekmektedir.
 • Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri, İngilizce, Rusça ve Çince yazılara da yer verilmektedir.
 • Derginin iletişim adresine iletilen her yazı, öncelikle Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk bakımından değerlendirilir (anahtar kelimelerin sayısı, kelime sayısı, kaynakçanın yazımı vb.). Bu aşamada Editör Kurulu, yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır ve içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.
 • Dergiye gönderilen makale, Editör Kurulu’nun ön incelemesinden sonra iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 • Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim/isimlerine yer verilmemelidir.
 • Yayımlanan makalelerin içerikleriyle ilgili yasal sorumluluklar yazarlarına aittir.
 • Yayın Kurulu dergiye gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.
 • Derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmaz.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisinde yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Hakem Süreci

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisine yayımlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki süreçlerden geçirilir:

Derginin iletişim adresine gönderilen her yazı, ilk olarak Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk açısından değerlendirilir. Bu aşamada, Editör Kurulu yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.

Editör Kurulu tarafından biçimsel uygunluğu sağlanan her yazı, yazarın adı ve yazarı belli edecek diğer ifadeler gizlenerek Yayın Kuruluna gönderilir. En geç 20 gün içinde gerekli incelemeleri yapan Yayın Kurulu, derginin yazım ve yayın ilkelerine uygun bulunan yazıları alanında uzman olan en az iki hakeme gönderir. Derginin Yayın İlkeleri ile bilimsel yayın ölçütlerine uymayan yazılar reddedilir. Ayrıca her sayıda yayımlanan makalelerin hakem kurulu derginin jenerik sayfasında yayımlanmaktadır.

Hakemlerin raporları sonucu ret kararı verilen yazılar için Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, yazarları cevapsız bırakmamak ve gönderilecek yeni yazılara tavsiye niteliğinde ret kararının gerekçelerini kısa açıklamalarla bildirmektedir.

Dergi kriterlerine uygun bulunup Editör Kurulu’nun ön incelemesinden geçen yazılar, iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden “yayımlanabilir raporu” alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

Üçüncü hakemin incelemeyi kabul etmemesi, olumlu veya olumsuz bir görüşe ulaşamaması gibi nadiren de olsa gelişebilecek durumlarda makaleye bir sonraki yayın dönemi için Editör Kurulu tarafından yeni bir hakem tayin edilir.

Bütün bu süreçler göz önüne alındığında, derginin yazarlara yayın süresi hakkında bir taahhütte bulunması mümkün değildir. Ancak bütün yazıların en geç 12 ay içinde hakemlik sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, incelemenin hiçbir aşamasında yazara hakem adı, hakeme de yazar adı verilmez. Son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilen yayın inceleme sürecinde söz konusu kayıtlar beş yıl süreyle arşivde tutulur. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Yazarların bütün yazışmaları uygurarastirmalari@gmail.com adresi aracılığıyla yapılır. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez ve yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmez.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Uyguristikle ilgili çeşitli ülkelerde ve farklı disiplinlerde yapılan bilimsel araştırmaları yayınlamayı, bu çalışmaları uluslararası düzeyde erişilebilir hale getirerek bu konudaki bilgi akışını sağlamayı ve bu suretle Türkolojinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve Türkoloji alanında bir literatür oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca MLA, WorldCat, AsosIndex, Sobiad gibi uluslararası ve alan veri tabanı olmak üzere toplam 11 indekste taranan uluslararası nitelikli bir dergidir.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi © 2016 Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.