2017/9 سان

2017/9 خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقاتى ژۇرنىلى

Kapak Jenerik İçindekiler Editörden

Abdulvahit Hasancan
Modern Uygur Şairi Ahmetcan Osman Şiirleri ve Onun Önderliğinde Guñga Şiir Hareketi ss.1-10

Abduşukur Muhemmet
“Nereye Gidersin Karga” İsimli Türkünün Tarihi Kökleri ss.11-16

Abduveli Ayup
Abdulhaluk Uygur Hakkındaki Çalışmalarda Sorunlar ss.17-21

Alimcan İnayet
1980’li Yılların Sonlarından Bugüne Kadar Doğu Türkistan Uygur Türkleriyle İlgili Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmaların Genel Bir Değerlendirilmesi ss.22-40

Derya Ersöz
Zordun Sabir’in Anayurt Romanında Sosyal Yapı ss.41-51

Elvira Molotova – Svetlana Maximova
Karahanlılar ve Selçukluların Orta Asya Tarihindeki Yeri ss.52-59

Erhan Solmaz
İşlevleri Bağlamında Özbek Afandi Fıkraları ss.60-79

Gulbakhrem Molotova
Tarih ve Kültür Üzerine Arkaik Yapı Kavramları (Kaşgarlı Mahmut Tarafından Yazılan “Divânü Lügâti’t-Türk” Adlı Eserden Örnekler Üzerine) ss.80-86

Kürşat Yıldırım
Uygur Özerk Bölgesinde Halk Arasında Yaşayan Bazı Tarihî Yer Adları ss.87-92

Murat Orhun
Hesaplamalı Dil Bilimleri ve Uygur Dili Araştırmaları ss.93-102

Ruslan Arziyev
Abdurehim Ötkür’ün Şiirlerinde “Bahar” Sözünün Kullanılışı ss.103-112

Adem Öger – Zulhayat Ötkür
Orta Asya Sınırlarına Uygur Göçü ss.113-124

Yusufcan Yasin
Kutadgu Bilig Üzerine ss.125-161

Dilbirim Rekhimcankızı Roziyeva
Almatı Uygur Tiyatrosu ve Tiyatro Yazarı Şevket Nezerov ss.162-163

Erkan Hirik
Levent Doğan, Uygur Türkçesi Grameri, İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları, 2016, 295 s. ss.164-166

İdris Nebi Uysal
Adem Öger ve Recep Tek (Ed.), Risāle-i Dehkānçılık (Çiftçilik Risalesi), Yayıma Hazırlayanlar: Ahmet Turan Türk-Ekber Enveri-Zulhayat Ötkür-Kamile Serbest, Ankara: Gazi Kitabevi, 2017, X+210 s. ss.167-169

Zeliha Doğan
Neşe Harbalioğlu (Ed.), Raile Abdulvahit Kaşgarlı (Yayıma Haz.), Çağdaş Uygur Hikâyelerinden Seçmeler, Ankara: Gazi Kitabevi, 2016, 418 s. ss.170-171

Updated: December 29, 2017 — 10:51 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.